utolsó frissítés: 2015. október 5.


Családneve: POZSONY

Keresztneve: Ferenc

Születési helye: Zabola (Háromszék, Erdély, Románia)

Születési időpontja: 1955. április 16.

Édesanyja neve: KOVÁCS Erzsébet

Apja neve: POZSONY Ferenc

Családi helyzete: nős

Felesége neve és foglalkozása: Katalin-Rita, közgazdász, vállalkozó

Gyermekei: Viola (27 éves), Borbála (25 éves)

 

Munkahelye

Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, egyetemi tanár

 

Tanulmányai:

1962–1970: Zabola, Általános Iskola

1970–1974: Kovászna,  Általános Műveltségi Középiskola

1974–1976: munkaszolgálatos sorkatona

1977–1981: Magyar nyelv és irodalom – Orosz nyelv és irodalom szakos egyetemi   

                   hallgató Kolozsvárt a Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán

 

Oktatói és szakmai tevékenysége:

1981–1982:  tanár Kézdivásárhelyen a 4. számú Általános Iskolában

1982–1990:  tanár Kézdivásárhelyen a 2. számú  Ipari Középiskolában

1990–1998:  egyetemi adjunktus Kolozsvárt a Babes-Bolyai Tudományegyetem

                    Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén

1997. július: a filológiai (etnológiai) tudományok doktora, a disszertáció címe: 

                    Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban

1998:           egyetemi docens a Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéken

2002:           egyetemi professzor a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken

2005:           doktori program vezetője a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken

2008–2012: a BBTE Bölcsésztudományi Karának dékánhelyettese

2010:           MTA külső tagja

 

Múzeumi tevékenysége:

1974: székely tájházat rendezett be a háromszéki Zabolán

2003: kezdeményezte a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum megalapítását

 

Szakmai kitüntetései:

1989: Jankó János Díj (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest)

1997: Magyar Néprajzi Társaság Külföldi Tiszteleti Tagja (Budapest)

1998: Bányai János Díj (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár)

2002: Györffy István Díj (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest)

2004: Csángó Kultúráért Díj (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,    

           Budapest)

2011:  A Köztársaság Elnökének Érdemérme (A Magyar Köztársaság Elnöke)

 

Szakmai Társaságok Tagja:

Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár, 1990–2012) alapító tagja és elnöke, 2012-től tiszteletbeli elnöke

Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár, 1990), választmányi tag

Arbeiktskreis für Siebenbürgische Landeskunde (Gundelsheim-Heidelberg, 1992)

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (Budapest, 1996) választmányi tagja,

2011-től alelnöke

Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România (Bukarest, 2006), 2014-től igazgatóbizottsági tagja

EURETHNO – Réseau de coopération scientifique en ethnologie et historiographie 

                          européennes (Montpellier, 2007)

 

Külföldi tanulmányutak:

1992: Heidelberg – Gundelsheim (Németország)

1994: Open Society Institute, Praga (Csehország)

1996: La Sapientza Universita, Roma (Olaszország)

1998: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (Magyarország)

1999: Bornemisza Péter Társaság, Bécs (Ausztria)

2001: MTA Domus Hungarica, Debrecen, Budapest (Magyarország)

2003: Tartui Tudományegyetem (Észtország)

2004: Cornell University, Ithaca (USA)

2004: ELTE, Budapest (Magyarország)

2005: Debreceni Tudományegyetem (Magyarország)

2006: Pécsi Tudományegyetem

2009: Szentpétervár és Moszkva (Oroszország)

2011: Jyvaskylan Yliopisto (Finnország)

 

Egyetemi előadásai:

Bevezetés az etnográfiába

Erdélyi népszokások

Erdély társadalomnéprajza

Erdély népeinek (pl. szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok, románok, zsidók stb.) kultúrája és társadalma

Együttélési modellek Erdélyben

Hagyományos közösségek modernizációja: a székelyek

 

Kutatási témái:

1970–1977: háromszéki népi kerámia

1972–1984: háromszéki népballadák cigány közösségekben

1982–2003: a moldvai csángók népköltészete, társadalma és identitása

1985–1997: az erdélyi szászok társadalomszerkezete és népszokásai

1997–2000: az erdélyi magyar szórványközösségek család- és társadalomszerkezete

2004–2007: az észak-erdélyi autópálya hatásai

1997–2005: erdélyi népszokások

2006–2007: lokális identitás a Nyárád mentén

2008: a falusi társadalmak modernizációja

2009: polgárosodás és modernizáció Orbaiszéken

2011: a moldvai csángó kerámia

2012–13: Háromszéki ünnepek, népszokások

2013–14: A székely népi kultúra és reprezentációja

 

Nyelvismeret: magyar, román, orosz, angol