utolsó frissítés: 2015. október 5.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Zabola: Egy polgárosult orbaiszéki falu kulturális öröksége. Sepsiszentgyörgy, Háromszék Vármegye Kiadó, 2012. p. 248. (Székelyföld települései 2.) ISBN: 978-606-93290-5-4
 • > Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Néprajzi Egyetemi Jegyzetek 6. Kriza János Néprajzi Társaság — BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék. Kolozsvár, 2009. p. 240. ISBN 978-973-8439-46-7
 • > Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet. Néprajzi Egyetemi Jegyzetek 1. Kriza János Néprajzi Társaság — BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék. Kolozsvár, 2006. p. 407. ISBN 973-8439-24-8
 • > The Hungarian Csángó of Moldova. Corvinus Publishing. Buffalo — Toronto, 2006. ISBN 1-882785-18-18-5
 • > A moldvai csángó magyarok. Gondolat Kiadó - Európai Folklór Intézet. Budapest, 2005. p. 263. ISBN 963 9610 00 3
 • > Ceangăii din Moldova. Asociaţia Etnografică Kriza János. Cluj, 2002. p. 207. ISBN 973-8439-02-7
 • > Zabola. Száz Magyar Falu Könyvesháza. Szerk. Botlik József. Budapest, 2002. p. 187. ISBN 963 86 3317 4
 • > Festbrauche der siebenbürger Sachsen. Pro-Print Verlag. Miercurea Ciuc, 1999. p. 255. ISBN 973-9311-50-4
 • > Szól a kakas már. Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 1998. p. 327. ISBN 973-9311-26-1
 • > Az erdélyi szászok jeles napi szokásai. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 1997. p. 332. ISBN 973-97934-8-6
 • > Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. A klézsei Lőrinc Györgyné Hodorog Lucától gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc. Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára 2. Kolozsvár 1995. p. 287. ISBN 973 97 066 — 1 — 4
 • > Álomvíz martján. Fekete-ügy vidéki magyar népballadák. Gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1984. p. 304. ISBN 894 511 — 18

Önálló könyv, könyvfejezet

 • > Andreescu Gabriel, Pozsony Ferenc, Enache Smaranda: Mük szeretünk itt élni: [Aici ne este drag să trăim. We like to live here]. Kolozsvár, Stúdium Kiadó, 2011. ISBN: 9789736431920
 • > Pozsony Ferenc, Kinda István: A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe-gyűjteménye. Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság, Zabola – Kolozsvár, 2011. p. 88. ISBN 978-973-8439-58-0

Könyvekben megjelent tanulmányok és dolgozatok

 • >

  Eredmények és feladatok a székelyföldi tárgyi kultúra kutatásában. In: Keszeg Vilmos, Barna Gábor (szerk.): Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 2227. Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Kolozsvár – Budapest, 2015. pp. 107–138. ISBN 978-973-8439-81-8    

 • >

  A háromszéki naptári szokások kutatástörténete. In: Kothencz Kelemen (szerk.): Határjelek és hagyásfák: A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. p. 879. Baja, Türr István Múzeum, 2014. pp. 749–760. (Bajai dolgozatok 18.) ISBN: 978-963-88482-8-4

 • >

  A székely társadalom kutatása. In: Keszeg Vilmos, Szász István Szilárd, Zsigmond Júlia (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2014. pp. 41–93. ISBN: 978-973-8439-75-7

 • >

  Elements gastronomiques traditionnels dans l'organisation des festivites locales de la region Sicule en Transylvanie. In: Senka Kovac, Milos Milenkovic (szerk.): Les traditions en Europe: modification, invention et instrumentalisation des tradition. Belgrad, Faculté de philosophie de l'université de Belgrade; Musée en plein air Le village d'autrefois Sirogojno, 2014. pp. 367–374. ISBN: 978-86-88803-88-5

 • >

  Gunda Béla a kolozsvári egyetemen 1943–1948. In: Keszeg Vilmos, Szász István Szilárd, Zsigmond Júlia (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2014. pp. 377–385. ISBN: 978-973-8439-75-7

 • >

  Almási István 80 éves. In: Salat-Zakariás Erzsébet (szerk.): Pontosan, szépen: Almási István 80. születésnapjára. Kolozsvár, Mega Könyvkiadó, 2014. pp. 11–14. ISBN: 978-606-543-537-7

 • >

  Le kürtőskalács sicule. In: Vilmos Keszeg, Laurent Sebastien Fournier, Zsombor Tóth, Narcisa Alexandra Stiuca, Ferenc Pozsony, Guillaume Etiene, Elisabeth Euvrard, Anais Vaillant, Fabien Bellat, Albert Zsolt Jakab, Melinda Blos-Jáni, Lehel Peti, Melinda Csergő, Réka Nagy, Árpád Töhötöm Szabó, Erika Tekei, Tekla Tötszegi, Judit Balatonyi, András Vajda, Vilmos Keszeg (szerk.): A qoui appartient la tradition? / Who owns the tradition?: Actes du colloque / The Acts of the Symposium A qui appartient la tradition? A quoi sert-elle? La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur / Who owns the tradition? What is its purpose? Tradition between culture, user and contractor. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2012. 12. 05. – 2012. 12. 08. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014. pp. 53–67. ISBN: 978-606-8178-69-1

 • > Organikus és szervezett népi kultúra a táncházmozgalomban. In: Könczei Csongor (szerk.): Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón II. Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2014. pp. 169–180. ISBN: 978-606-92512-3-2
 • >

  A népi kultúra területi tagolódásának vizsgálata. In: Kinda István (szerk.): Acta Siculica 2012–2013: A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. 774 p. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2013. pp. 571–580.

 • >

  Néphagyományok az Erdélybe irányuló turizmus szerkezetében. In: Landgraf Ildikó, Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen: Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. 872 p.  Budapest, PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék; MTA BTK Néprajztudományi Intézet; L'Harmattan Kiadó; Könyvpont Kiadó, 2012. pp. 667–679. ISBN: 9789632365732

 • >

  Néprajzi kutatások Orbaiszéken. In: Sófalvi András, Visy Zsolt (szerk.): Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből. 287 p. Konferencia helye, ideje: Énlaka, Románia, 2011. 09. 28. – 2011. 09. 30. Énlaka; Székelyudvarhely, Pro Énlaka Alapítvány; Haáz Rezső Múzeum, 2012. pp. 255–274. (Énlaka Konferenciák III.) ISBN: 978-606-92494-8-2

 • > A székely népi kultúra kutatásának eredményei és feladatai. In: Hermann Gusztáv Mihály, P Buzogány Árpád (szerk.): Székelyföldi tudományosság - Székely tudósok. Konferencia helye, ideje: Székelyudvarhely, Románia, 2012. 03. 15. – 2012. 03. 16. Székelyudvarhely, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, 2012. pp. 48–74. ISBN: 978-973-0-13250-2
 • > Elevage ovin et fete de la Saint-Elie du Pays Sicule en Transylvanie. In: Bonnet-Carbonell Jocelyne (szerk.): Des bergers en Europe: Pratiques, rites, representations. Konferencia helye, ideje: Franciaország, 2010. 09. 11. – 2010. 09. 12. Párizs, Éditions L'Harmattan, 2012. pp. 101–114. ISBN: 978-2-296-99299-3
 • > Kürtőskalács - cozonac secuiesc. In: Andron Ioan George, Fulga Ligia (szerk.): etno.brasov.ro: Perceptii, medii culturale, comunicare. pp. 143–158. Konferencia helye, ideje: Brassó, Románia, 2012. 09. 12. – 2012. 09. 14.
 • > Család- és háztartásszerkezet Páván (2010). In: Boér Hunor, Kinda István, Barti Levente, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Demeter Lajos (szerk.): Acta Siculica 2011: A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. 741 p. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2011. pp. 615–622.
 • > Páva társadalomtörténete (1567–2010). In: Jakab Albert Zsolt, Pozsony Ferenc (szerk.): Páva: Tanulmányok egy orbaiszéki faluról. 344 p. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2011. pp. 9–56. (A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kiadványai II.) ISBN: 978-973-8439-60-3
 • > Társadalmi változások Orbaiszék településein (1850–2010). In: Kinda István (szerk.): Beavatás: Tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók Szemináriumainak anyagából (2008–2011). Kolozsvár – Zabola, Kriza János Néprajzi Társaság – Csángó Néprajzi Múzeum, 2011. pp. 11–56. ISBN: 978-973-8439-53-5
 • > The Ethnicization of Religious Identity: The Case of Szekler Sabbatarians. In: Agnieszka Barzsczewska, Lehel Peti (szerk.): Integrating Minorities: Traditional Communities and Modernization. Cluj-Napoca, Institutul Pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, 2011. pp. 119–138. ISBN: 978-606-92744-9-1
 • > Út menti keresztek Erdélyben. In: Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal: A néprajzi kutatás múltja és jelene. Tudományos konferencia a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék jubiláló professzorai: Andrásfalvy Bertalan, Filep Antal, Kisbán Eszter és Pócs Éva tiszteletére. 857 p. Konferencia helye, ideje: Pécs, 2006. 09. 01. – 2006. 09. 03. Budapest, L'Harmattan – PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, 2011. pp. 121–150. (Studia Ethnologica Hungarica 13.) ISBN: 978-963-236-469-8
 • > Etno-demográfiai folyamatok Pusztakamaráson. In: Keszeg Vilmos, Szabó Zsolt (szerk.): Mezőség: Történelem, örökség, társadalom. 476 p. Kolozsvár, Művelődés, 2010. pp. 87–102. ISBN: 978-973-9935-0-2
 • > Nagy Jenő (1936–1996). In: Czégényi Dóra, Keszeg Vilmos, Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 18: Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2010. pp. 359–371. ISBN: 9789738439511
 • > Orbaiszék népi kultúrája az eddigi kutatások tükrében. In: Mód László, Simon András (szerk.): Olvasó: Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére [Studies in Honour of Gábor Barna on His 60th Birthday / Beitrage zum 60. Geburtstag von Gábor Barna]. 897 p. Szeged, Gerhardus – SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2010. pp. 492–503. (Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 26.) ISBN: 978-963-88914-2-6
 • > Orbaiszéki települések társadalmának változása. In: Boér Hunor, Kinda István, Kocs Irén, Szőcsné Gazda Enikő, Bordi Zsigmond Lóránd, Méder Lóránt László, Sztáncsuj Sándor József, Csáki Árpád, Demeter Lajos (szerk.): Acta Siculica 2010: A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve. 733 p. Sepsiszentgyörgy: Székely Nemzeti Múzeum, 2010. pp. 535–564.
 • > Vámszer Géza (1896–1976). In: Czégényi Dóra, Keszeg Vilmos, Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 18: Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2010. pp. 351–358. ISBN: 9789738439511
 • > A szász társadalom intézményei. In: Jakab Albert Zsolt — Peti Lehel (szerk.): Folyamatok és léthelyzetek — kisebbségek Romániában. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet — Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2009. 205-244. 978-606-92223-6-2
 • > A szászok jelenléte és hiánya Erdély gazdasági, társadalmi és művelődési életében. In: Nagy István — Kutnyánszkyné Bacskai Eszter (szerk.): Bonyhádi Evangélikus Füzetek 2. Németek a Kárpát-medencében konferencia anyaga. Bonyhád, 2009. 27-32. ISBN 978-963-88401-0-3
 • > A vasárnap szerkezete egy székely kisvárosban és községben. In: Keszeg Vilmos — Pozsony Ferenc — Tötszegi Tekla (szerk.): A fiatalok vasárnapja Európában. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék — Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 2009. 128-153. ISBN 978-973-8439-44-3
 • > Instituţiile societăţii săseşti. In: Jakab Albert Zsolt — Peti Lehel (ed.): Procese şi contexte social-identitare la minorităţile din România. Editura Institutului Pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale — Editura kriterion. Cluj-Napoca, 2009. 203-240. ISBN 978-606-92223-5-5
 • > Miénk itt a tér... Szimbolikus térfoglalás Székelyföldön. In: Takács Péter (szerk.): Csaba királyfi elárvult népe. Székely konferencia 2009. október 2-3. Erdély-történeti könyvek 8. Erdély-történeti Alapítvány. Debrecen, 2009. 97-110. ISBN 978-963-88708-0-3
 • > A moldvai csángók történeti tudata. In: Papp Richard — Szarka László (szerk.): Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat — kulturális emlékezet. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Zenta 2008. 79-94. ISBN 978-86-86469-11-3
 • > A népszokások. In: Demény István Pál — Gazda Klára — Keszeg Vilmos — Pozsony Ferenc — Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. 2. javított kiadás. Szerkesztette: Keszeg Vilmos. Ábel Kiadó. Kolozsvár, 2008. 159-185. ISBN 978-973-114-049-0
 • > Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Jakab Albert Zsolt — Keszeg Vilmos — Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék — Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 2008. 157-222. ISBN 978-973-8439-41-2
 • > Cercetări etno-sociologice în satele afectate de autostrada Transilvania. In: Tötszegi Tekla — Goia Augustin Ioan (szerk.): Sate contemporane din România:deschidere spre Europa. Aplicaţia zonală — judeţul Cluj. Editura Mediamira. Cluj-Napoca, 2008. 22-31. ISBN 978-973-713-218-5
 • > Gazdasági élet Zabolán az első világháború idején egy zabolai tüzér leveleinek tükrében. In: Ilyés Sándor — Keszeg Vilmos (szerk.): Az eltűnt katona. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Kolozsvár 2008. 189-204. ISBN 978-973-8439-42-9
 • > Gazdasági és társadalmi élet az első világháború idején egy zabolai tüzér leveleinek tükrében. In: Fülemile Ágnes — Kiss Réka (szerk.): Történeti forrás — Néprajzi olvasat. Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei. L ’ Harmattan — MTA Néprajzi Kutatóintézete. Budapest, 2008. 183-208. ISBN 978-963-236-0454
 • > Szokásköltészet. In: Gazda Klára — Keszeg Vilmos — Pozsony Ferenc — Tánczos Vilmos (szerk.): Szöveggyűjtemény a Magyar népi kultúra című tankönyvhöz.Felelős szerkesztő: Keszeg Vilmos. Ábel Kiadó. 2. javított kiadás. Kolozsvár, 2008. 76-112. ISBN 978-973-114-050-6
 • > Társadalmi élet a moldvai csángó falvakban. In: Ilyés Sándor — Peti Lehel — Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 2008. 289-312. ISBN 978-973-8439-35-1
 • > Village Social Structure at the Moldavian Csángós. In: Sándor Ilyés — Lehel Peti — Pozsony Ferenc (ed.): Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Kriza János Ethnographical Society. Cluj-Napoca 2008. 223-242. ISBN 978-973-8439-36-8
 • > Emlékünnepségek Erdélyben és Háromszéken. In: Cziprián-Kovács Lóránd — Kozma Csaba (szerk.): Háromszékiek Háromszékről. Társadalomtudományi írások. Státus Kiadó. Sepsiszentgyörgy — Csíkszereda, 2007. 210-238. ISBN 978-973-1764-12-2
 • > Etnikai és demográfiai folyamatok Zabolán. In: Kinda István — Pozsony Ferenc (szerk.): Orbaiszék változó társadalma és kultúrája. Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai 1. Kriza János Néprajzi Társaság — Pro Museum Egyesület — Kovászna Megyei Kulturális Központ. Sepsiszentgyörgy 2007. 237-271. ISBN 978-973-8439-34-4
 • > Három korszak az erdélyi cigányközösségek kutatásának történetében. In: Ilyés Sándor — Pozsony Ferenc (szerk.): Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2007. 9-26. ISBN 978-973-8439-32-0
 • > Minoritatea unei minorităţi. Românii din secuime. In: Botoşineanu Luminiţa — Dănilă Elena — Holban Cecilia — Ofelia Ichim (red.): Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice. Academia Română. Institutul de Filologie Română „Al. Philipide”. Editura Alfa. Iaşi 2007. 841-846. ISBN 973-8953-49-9
 • > Szász hatás az erdélyi népszokásokban. In: Kovács Szilamér — Bakk Miklós — Sylvester Zoltán (szerk.): Háromszéki kutatók doktori disszertációi 1. Kovászna Megyei Művelődési Központ. Sepsiszentgyörgy, 2007. 118-128. ISBN 978-973-05133-9
 • > Szórványok hétköznapjai. In: Balogh Balázs — Bodó Barna — Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. Lucidus Kiadó. Budapest, 2007. 49-59. ISBN 978-963-9465-43-5
 • > Jánó Ilona látomásairól. In: Kóka Rozália: „Bételjesítem Isten akaratját...” A lészpedi Szent leány látomásai. Közreadja: Kóka Rozália Pozsony Ferenc és Pócs Éva tanulmányával. L Harmattan — PTE Néprajz — Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, 2006. 223-229. ISBN 963 9683 18 3
 • > Magyar néprajzi gyűjtemények az erdélyi múzeumokban. In: Selmeczi Kovács Attila (szerk.): Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság. Veszprém, 2006. 176-187. ISBN 963 7208 93 3
 • > A népszokások tárgyai. In: Pócs Éva (szerk.): Tárgy, jel, jelentés. „Tárgy és folklór” konferencia Vaján, 2005. október 7-9. L ’ Harmattan / PTE Néprajz — Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, 13-52. ISBN 978-963-236-110-9
 • > Samanizmus és medvekultusz Moldvában? In: Molnár Ádám (szerk.): Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány I. Molnár Kiadó. Budapest, 2005. 157-172. ISBN 963 218 200 6
 • > A moldvai magyar nyelvű folklór jelentősége. In: Andrásfalvy Bertalan — Domokos Mária — Nagy Ilona (szerk.): Az Idő rostáján. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára II. kötet. L Harmattan. Budapest, 2004. 267-284. ISBN 963 945 66 3
 • > Múlt és jövő a moldvai csángó falvak gazdasági szerkezetében. In: Borsos Balázs — Szarvas Zsuzsa — Vargyas Gábor (szerk.): Fehéren, feketén Varsánytól Tititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I. L Harmattan. Budapest, 2004. 349-364. ISBN 963 9457 87 6
 • > Nyelv- és kultúraváltás a moldvai csángó falvakban. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 221. Budapest, 2004. 197-203. ISBN 963 7530 576
 • > Magyarok, románok és cigányok a háromszéki Zabolán. In: Bakó Boglárka (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2003. 109-138. ISBN 963 508 387 4
 • > Vecinătăţile din Transilvania. In: Mihăilescu Vintilă (cord.): Vecini şi Vecinătăţi în Transilvania.Colecţia de antropologie 1. Editura Paideia. Bucureşti, 2003. 13-51. ISBN 973-596-165-2
 • > Curch Life in Moldavian Hungarian Communities. In: Diószegi László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation — Pro Minoritate Foundation. Budapest, 2002. 83-116. ISBN 963 85774 4 4
 • > Gazdasági élet a moldvai magyaroknál. Viaţa economică a maghiarilor din Moldova. In: Zsigmond Győző (szerk.): Népi mesterség,népművészet - Meşteşug şi artă populară. Magyar Köztársaság Kulturális Központja — Centrul Cultural al Republicii Ungare. Bukarest - Bucureşti, 2002. 103-120., 121-134. ISBN 963 204 986 1
 • > Káposztatermelők Kézdivásárhelyen és környékén. In: Szilágyi Miklós (szerk.): Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990-1999. MTA Néprajzi Kutatóintézet — MTA Társadalomkutató Központ. Budapest, 2002. 261-270. ISBN 963 508 373 4
 • > Samanizmus és medvekultusz Moldvában? In: Csonka Takács Eszter — Czövek Judit — Takács András (szerk.): Mir — Susné — Xum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére II. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2002. 745-761. ISBN 963 05 7977 4
 • > Identitate şi mobilitate la ceangăii din Moldova. In: Murvai Olga (red.): Lingua Pax I. Interculturalitate şi democraţie. Editura Cavallioti. Bucureşti 2001, 174-183. ISBN 973 — 9463 — 36 — 3
 • > Magyar népi kultúra. Szöveggyűjtemény a Magyar népi kultúra című tankönyvhöz. Összeállította Gazda Klára — Keszeg Vilmos — Pozsony Ferenc — Tánczos Vilmos. Erdélyi Tankönyvtanács. Kolozsvár, 2001.
 • > Models of Coexistence in Transylvanian Villages. In: Gráfik Imre (ed.): The minorities at the turn of millenium. (Chances, possibilities, challenges). Magyar Néprajzi Társaság. Budapest, 2001. 83-98. ISBN 963 00 6172 4
 • > Szászok és magyarok a XVI. század végi Kolozsvárt. In: Dáné Tibor Kálmán — Egyed Ákos - Sipos Gábor - Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve. A 2000. október 13-14-én rendezett konferencia előadásai. Erdélyi Múzeum-Egyesület — Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. Kolozsvár 2001. 38-44. ISBN 973-8231-14-0
 • > Társadalomnéprajzi eredmények Erdélyben. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 9. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 2001. 195-215. ISBN 973-97827-9-5
 • > Viaţa socială a romilor din Transilvania. Das Sozialleben der Roma aus Siebenbürgen. Elena Rodica Coltea (red.): Identitate — alteritate — multiculturalitate. Lucrările Simpozionului Internaţional Interdisciplinar 26-27. aprilie 2001. Colecţia Minorităţi 3. Complexul Muzeal Arad, Arad 2001. 283-300. ISBN 973-0-02517-7
 • > A népszokások. In: Demény István Pál — Gazda Klára — Keszeg Vilmos — Pozsony Ferenc — Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. Erdélyi Tankönyvtanács. Kolozsvár, 2000. 164-193.
 • > Együttélési modellek erdélyi falvakban. In: Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. A 10. Élőnyelvi Konferencia Előadásai. MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztálya. Budapest, 2000. 73-180. ISBN 963 9074 25 X
 • > Homoród menti magyar népszokások. In: Cseke Péter — Hála József (szerk.): A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határán fekvő vidékről. Pro-Print Könyvkiadó. Csíkszereda 2000. 243-257. ISBN 973-9311-67-9
 • > Modele de convieţuire în satele transilvănene. In: Elena Rodica Coltea (red.): Modele de Convieţuire în Europa Centrala şi de Est. Colecţia Minorităţi 2. Complexul Muzeal Arad. Arad 2000. 21-35. ISBN 973-0-02215-1
 • > Vázlat Erdély népi kultúrájáról. In: Bihari Zoltán (szerk.): Magyarok a nagyvilágban. Kárpát-medence. CEBA Kiadó. Budapest 2000. 431-444. ISBN 963 9089 84 2
 • > Öregek Erdély változó társadalmában. In Cseri Miklós - Kósa László - T. Bereczki Ibolya (szerk.) Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. között megrendezett vándorgyűlésének előadásai. Magyar Néprajzi Társaság — Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Szentendre, 737-744. ISBN 963-7376-29-1
 • > Cohabitation Patterns of Ethnic Communities in Transilvania. In: Ladislau Gyémánt (coord.): European Tradition and Experiences. European Studies Foundation Publishing House. Cluj-Napoca 1999.116-124. ISBN 973-98269-9-7
 • > Despre Zăbala. In: Pozsony Ferenc - Anghel Remus Gabriel (szerk.): Modele de convieţuire în Ardeal. Asociaţia Etnografică Kriza Janos. Cluj, 1999. 7-19. ISBN 973 97827 3 6
 • > Istorie şi memorie. Vehiculări simbolice în spaţiul privat. In: Pozsony Ferenc, Anghel Remus Gabriel (szerk.): Modele de convieţuire în Ardeal. Asociaţia Etnografică Kriza Janos. Cluj, 1999. 31-37. ISBN 973 97827 3 6
 • > Vénleányok és vénlegények csúfolása Erdélyben. Inflamarea fetelor bătrâne şi a burlacilor în Ardeal. In Zsigmond Győző (szerk.): Szokás és erkölcs - Obiceiuri si moravuri. Centrul Cultural al Republicii Ungare. Bukarest - Bucureşti, 1999. 63-97. ISBN 963 037 918 X
 • > A történeti emlékezet képei Zabolán. In: Kríza Ildikó (szerk.): Történelem és emlékezet. Művelődéstörténet tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Magyar Néprajzi Társaság. Budapest 1998. 241-246. ISBN 963 567 014 1
 • > Egyház, népi kultúra és identitás kapcsolata a romániai magyar szórványközösségekben. In: Monok István - Sárközy Péter (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység. La civilta ungherese e il cristianesimo II. Atti del IV Congresso Internationale di Studi Ungheresi Roma - Napoli 9 - 14 settembre 1996. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság — Scriptum Rt. Budapest - Szeged, 1998. 1778-1784. ISBN 963 8335 55 6
 • > Kakas az erdélyi folklórban. In: Füvessy Anikó (szerk.): Állatábrázolás a magyar néphagyományban. Ethnica Kiadás. Debrecen 1998. 281-310. ISBN 963 472 276 8
 • > Látomások a moldvai csángó falvakban. In: Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a transzcendensről I. Balassi Kiadó — University Press. Budapest-Pécs 1998. 72-80. ISBN 963 506 174 9
 • > Román kolindák és magyar karácsonyi énekek motívumegyezései. In: Eperjessy Ernő - Grin Igor - Krupa András (szerk.): Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. A VI. Nemzetközi Néprajzi Kisebbségkutató Konferencia előadásai. Békéscsaba 1996. október 2-5. Magyar Néprajzi Társaság. Békéscsaba-Debrecen, 1998. 225-244. ISBN 963 03 4932 9
 • > Turizmus és népszokások. In: Fejős Zoltán (szerk.): A turizmus mint kulturális rendszer. Néprajzi Múzeum. Budapest 1998, 125-129. ISBN 963 7106 56
 • > Változások az erdélyi magyar cigány társadalom életében. In: Bari Károly (szerk.): Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról. Petőfi Sándor Művelődési Központ. Gödöllő 1998. 111-118. ISBN 963 03 5172 2
 • > Egy moldvai csángó család vallásos tárgyai. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 1997. 240-247. ISBN 973-97827-1-X
 • > Látomások a moldvai csángó falvakban. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúráájáról. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 1997. 248-258. ISBN 973-97827-1-X
 • > Modelele convieţuirii comunităţilor etnice din Ardeal. In Murvai Olga (coord.(: Conferinta nationala de Bilingvism 16-17. iunie 1997. Editura Kriterion. Bucureşti, 1999. 46-54. ISBN 973 26 0580 4
 • > Újesztendei szokások a moldvai csángóknál. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 1997. 303-323. ISBN 973-97827-1-X
 • > Vallásos tárgyak egy moldvai csángó család környezetében. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma. Veszprém-Debrecen, 1997. 174-180. ISBN 963 7208 54 2
 • > Etnokulturális folyamatok a moldvai csángó falvakban. In: Katona Judit-Viga Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Az 1995-ben megrendezett konferencia anyaga. Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 1996. 173-180. ISBN 963 7221 79 4
 • > Farsangi szokások Háromszéken. In: Barabás László - Pozsony Ferenc - Zakariás Erzsébet (szerk.): Erdélyi és partiumi farsangok. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 1996. 96-136.
 • > A moldvai csángók identitásának összetevőiről. In: Diószegi László (szerk.): Magyarságkutatás 1995-96. A Magyarságkutatás Könyvtára XX. Budapest, 1996.105-112. (Diószegi Lászlóval együtt) ISBN 963 04 6964 2
 • > A szentsír állítása és őrzése Erdélyben. In: Zakariás Erzsébet (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 1995. 263-290. ISBN 973-97066-2-2
 • > Egy moldvai csángó falu társadalmáról. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai (1994. október 28-30.). Csángó füzetek 2. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest 1997.16-23. ISBN 963 04 8192 8
 • > Húsvéti határkerülés Felsőháromszéken és történeti előzményei Erdélyben. In: Novák László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére II. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága. Szentendre 1994. 399-406. ISBN 963-7215-33-6
 • > A háromszéki magyarajkú cigányok vallásos hitélete. In: Barna Gábor (szerk.): Cigány néprajzi tanulmányok 1. Mikszáth Kiadó. Salgótarján 1993. 76-80. ISBN 963 7929 21 5
 • > Nyelvhasználat és az identitás viszonya a moldvai csángóknál. In: Péterbencze Anikó (szerk.): Moldovának szép táiaind születtem. Csángó Fesztivál Kisebbségi Alapítvány. Jászberény 1993. 110-114.
 • > Sachsisch-ungarische Lebengemeinschaft in Siebenbürgen. In: Kruppa András - Eperjessy Ernő - Barna Gábor (szerk.): Kultúrák találkozása - kultúrák konfliktusai. Az V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Békéscsaba 1993. október 7-9. Békéscsaba - Budapest 1995. 166-172. ISBN 963 04 6351 2
 • > Egy gyimesvölgyi köszöntővers szövegelemzése. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. Glória Kiadó. Kolozsvár 1992. 148-164. ISBN 973-95608-5-7
 • > Tavaszi esővarázslás a háromszéki Szörcsén. In: Viga Gyula (szerk.): Kultúra és tradíció I. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. Miskolc 1992. 189-204. ISBN 963-471759-4
 • > Csorgóújítás és esővarázslás a sónai szászoknál. In: Halász Péter (szerk.) : A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Magyar Néprajzi Társaság. Budapest 1991. 451-458. ISBN 963 04 1518 6
 • > Látomások a vallásos közösségek életében. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. VEAB Néprajzi Munkabizottsága — Caritas Transsylvania. Veszprém 1991. 184-193. ISBN 963 7385 18 5

Szakfolyóiratokban megjelent tanulmányok és dolgozatok

 • > A leggazdagabb magyar népballada-gyűjteményről. Művelődés  LXVII (2014) 12. 25–27.
 • > A székely kürtőskalács. Ház és ember (2013) 25. pp. 153–166.
 • > Cete şi asociaţii fecioreşti la maghiarii din Transilvania. Studii și comunicări de etnologie (Sibiu) XXVII (2013) pp. 85–97.
 • > The rooter in the Transylvanian folklore. Voci: Semestrale die Scienze umane (Cosenza) IX (2012) pp. 85–95.
 • > Erkölcs és egyház a moldvai csángó falvakban. Erdélyi Múzeum LXXIII (2011) 1-2. pp. 242–243.
 • > A moldvai csángók érdekvédelmi törekvései 1989 után. Kriza János Néprjazi Társaság Éértesítője (Kolozsvár) XVI (2010) 1-2. pp. 7–40.
 • > Magyarfenes. Egy falu az észak-erdélyi autópálya szomszédságában. Korall Társadalomtörténeti folyóirat. Budapest 2009. 10. 35. 141-146.
 • > Miénk itt a tér... Szimbolikus térfoglalás Székelyföldön. In: Takács Péter (szerk.): Csaba királyfi elárvult népe. Erdély-történeti Alapítvány. Debrecen, 2009. 97-110.
 • > Pusztakamarás. Belső-Mezőség, Kolozs megye. Művelődés Kolozsvár LXII. (2009). 3. 18-20.
 • > A népszokások tárgyai. In: Pócs Éva (szerk.): Tárgy, jel, jelentés. L ’ Harmattan — PPTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. Budapest, 13-52.
 • > Székelykapuk Kolozsváron? Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy 2008. 639-652.
 • > Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei. In: Cseri Miklós — Füzesi Endre (szerk.): Ház és ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve 20. Szentendre, 2007. 21-44.
 • > Secuii sâmbătişti. In: Aurel Chiriac — Narcisa Ştiucă — Sabina Horvath (coord.): Patrimoniul etnologic. Concepte, atitudini, tendinţe. Caietele ASER 3/2007. Editura Muzeului Ţării Crişurilor. Oradea 2008. 339-346. ISSN 1842 — 4279
 • > Tájházak Erdélyben. Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy 2007. 551-556.
 • > Új rendszerek, új stratégiák. Korunk XVI. (2005) 4. 16-19.
 • > Meztelenség és erotika az erdélyi és a moldvai magyar népszokásokban. Tibiscum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XIV. Szolnok 2004. 301-304.
 • > Néprajzi gyűjtemények az erdélyi múzeumokban. Magyar Múzeumok X. (2004) 1. 25-27.
 • > A csángók magyar nyelvű folklórja. Moldvai Magyarság — Gazeta Maghiarilor Ceangai din Moldova XIII. (2003). 5. 14-15., 6. 14-15., 7. 10-11.
 • > A moldvai csángó falvak gazdasági élete. Moldvai Magyarság — Gazeta Maghiarilor ceangai din Moldova XIII. (2003). 8: 10-11., 9: 8-9., 10: 12-13.
 • > A moldvai csángó-magyar falvak társadalomszerkezete. Pro Minoritate 2003. Nyár. Budapest, 142-165.
 • > A moldvai csángók nyelvjárása. Moldvai Magyarság — Gazeta Maghiarilor ceangai din Moldova XIII. (2003). 2: 10-11., 3: 14-15., 4: 11-13.
 • > Dialectul ceangăilor din Moldova. Moldvai Magyarság — Gazeta Maghiarilor Ceangai din Moldova XIII. (2003). 2: 8-9., 3: 12-13., 4: 10-11.
 • > Egyházi élet a moldvai magyar közösségekben. Moldvai Magyarság — Gazeta Maghiarilor Ceangai din Moldova XIII. (2003). 11: 12-13., 12: 14-15.
 • > Folclorul în limba maghiară a ceangăilor. Moldvai Magyarsag — Gazeta Maghiarolir Ceangăi din Moldova XIII. (2003). 5: 16-17., 6: 12-13., 11: 12-13.
 • > Háromszék népi kultúrájáról. Háromszék népi kultúrájának kutatásáról. In: Pozsony Ferenc — Jakab Albert Zsolt (szerk.): Háromszék néprajzi, honismereti bibliográfiája. KJNT Értesítője XIII. (2003). 1-2. Kolozsvár, 7-13.
 • > Viaţa economică în satele ceangăieşti din Moldova. Moldvai Magyarsag — Gazeta Maghiarilor Ceangăi din Moldova XIII. (2003). 8: 8-9., 9: 6-7., 10: 10-11.
 • > Viaţa religioasă a comunităţilor maghiare din Moldova. Moldvai Magyarsag — Gazeta Maghiarilor Ceangăi din Moldova XIII. 2003). 11. 10-11.
 • > A moldvai csángók történeti tudata. Néprajzi Látóhatár XI. (2002). 1-4. 341-362.
 • > Ceangăii din Moldova. Moldvai Magyarsag — Gazeta Maghiarilor Ceangăi din Moldova XII. (2002). 9: 10-11., 10: 16-17., 11: 18-19.
 • > Hussitismus und Protestantismus in Moldavien. In: Elek Bartha — Veikko Anttonen (ed.): Ethnographica et Folkloristica Carpathica 12-13. Debrecen-Turku, 2002. 203-216.
 • > The Historical Consciousness of the Moldvaian Csángós. Hungarian Heritage Volume 3. European Folklore Institute. Budapest, 2002. 28-41.
 • > Az erdélyi cigánykutatások eredményei. The Achievements and Tasks of Gypsy Research in Transylvania. In: Bódi Zsuzsanna (szerk.): Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában. Cigány Néprajzi Tanulmányok 10. Magyar Néprajzi Társaság. Budapest 2001. 12-32. ISSN 0324-3001
 • > Családkutatás erdélyi magyar szórványközösségekben. In: Keszeg Vilmos — Viga Gyula (szerk.): Ünnepi írások a 80 esztendős Nagy Olga tiszteletére. Néprajzi Látóhatár X. (2001). 1-4. 181-200.
 • > Egy Szeben megyei magyar szórványközösség. Erdélyi Múzeum LXII. (2000) 3-4. 185-192.
 • > Magyar tudományos műhelyek Erdélyben. Info-Társadalomtudomány 51. szám (2000. december). Budapest, 31-42.
 • > Szentsír állítása és őrzése Erdélyben. In: L. Imre Mária (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát- medencében III. Dunantúli Dolgozatok. D Néprajzi Sorozat 3. Pécs, 2000. 237-248. ISSN 0139-0805
 • > Gróf zabolai Mikes Kelemen és az erdélyi Mátyás-huszárezred. Acta 1999. II. Sepsiszentgyörgy, 69-71.
 • > Az elveszett juhait kereső pásztor zenés-táncos változata a lemhényi Szent György- napi szokásokban. Művelődés LI. (1998). 4. 30-33.
 • > Népi kultúra és identitás. (Néprajz oktatása a kolozsvári egyetemen). In Karácsony Molnár Erika - Kraiciné Szokoly Mária (szerk.): Hon- és népismeret, néphagyomány az oktató-, nevelőmunkában. Továbbképző füzetek 5. Budapesti Tanítóképző Főiskola. Budapest 1998. 201-205.
 • > A háromszéki magyarajkú cigányok vallásos hitélete. Keresztény Szó VIII. (1997). 8. 15-19.
 • > A szokáskutatás fogalmi, módszertani és terminológiai kérdései. Székelyföld. Kulturális folyóirat. Csíkszereda I. (1997). 1: 88-97.; 2: ; 3: 83-93.
 • > Erdélyi magyar legényegyletek és társulások. Európából Európába. Tanulmányok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Néprajzi Látóhatár VI. (1997). 1-4. 464-482.
 • > Erdélyi szomszédságok. Ethnographia CVIII. (1997). 1-2. 235-264.
 • > Változások az erdélyi cigánytársadalom életében. Keresztény Szó. Katolikus kulturális havilap. Kolozsvár VIII. (1997). 4. 2-4.
 • > Der sachsische Einfluss auf den ungarischen Brauchtumskalender in Siebenbürgen. In: Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Hermannstadt - Sibiu. Band 38. (1995). 1-2. 45-52.
 • > Erdélyi szász farsangi szokások. Művelődés XLVIII. (1995). 2. 27-30.
 • > Leány- és asszonyegyletek az erdélyi szászoknál. Művelődés XLVIII. (1995). 6. 32-33.
 • > Önismeretünk szolgálatában. Művelődés XLVIII. (1995). 3. 32-33.
 • > Az erdélyi szászok karácsonyi szokásai. Művelődés XLVI. (1994). 12. 32-37.
 • > Magyar szórványok az egykori szász Királyföldön. Művelődés XLVI. (1994). 10. 31-34.
 • > Újesztendőhöz kapcsolódó szokások a moldvai csángóknál. Néprajzi Látóhatár III. (1994). 1-2. 151-166.
 • > Zabolán talált kandallócsempék. Ethnographia 104. (1993). 2. 499-522.
 • > Erdélyi farsangok. Korunk III. (1992). 2. 100-104.
 • > Lakodalom a moldvai Klézsén. Művelődés XLI. (1992). 12. 34-36. (Istók Györggyel együtt)
 • > Zártkörű asszonymulatságok Erdélyben. Művelődés XLI. (1992). 2. 21-25.
 • > Aprószentekezés Csíkkászonban. Művelődés XL. (1991). 11-12. 52-55.
 • > Csorgóújítás és esővarázslás a sónai szászoknál. Művelődés XL. (1991). 1. 22-28.
 • > Gyertyános - egy Gyimesből kirajzott település. Honismeret XVIII. (1990). 5-6. 100-102.
 • > Természetközpontú világ. TETT 1987. 2. 5-8.
 • > „Virrasztóbeli keserves nótáink”. Népballadák közössége és szertartása. Korunk XL. (1981). 10. 735-738.
 • > A hajdúkkal induló lány balladájának újabb változatai. Nyelv- és Irodalomtudománmyi Közlemények XXIV. (1980). 1. 69-80.

Folyóiratokban megjelent cikkek, gyűjtések, beszámolók, recenziók, nekrológok

 • > Fejér Miklós emlékezete. Háromszék XX. (2008. május 14.) 5374. 7.
 • > A varázsmesétől a mítosztalan falukutatásig. Nagy Olga (1921-2006). Korunk III. XVIII. 4. 71-74.
 • > Erdély Néprajzi Múzeuma. Magyar Múzeumok XIII. (2007). 2. 10-11.
 • > Gazda László (1933-2007). Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy 2007. 771-775.
 • > Incze László (1928-2007). Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy 2007. 768-770.
 • > Nagy Olga (1921-2006). Acta Siculica. Székely Nemzeti Múzeum. Sepsiszentgyörgy 2007. 757-759.
 • > Zsók Béla (1939-2006). Hírhordó. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének Hírlevele IX. (2007). 2. (40.) 9-11.
 • > „...ha több lehetőség lett volna, több mindent lehetett volna csinálni...” Kallós Zoltánnal beszélget Pozsony Ferenc. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője XIV. (2006) 1-2. 31-58.
 • > Csángó Néprajzi Múzeum a háromszéki Zabolán. In: Molnár Ádám (szerk.): Csodaszarvas. Őstörténet, vallás és néphagyomány II. Molnár Kiadó. Budapest, 2006. 183-188.
 • > Húsvéti népszokások Erdélyben. Az út XXXII. (2006) 1. 33-36.
 • > Interjú Szabó T. Attilával. Művelődés LIX. (2006) 5. 13-16.
 • > Kallós Zoltán 80 éves. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője XIV. (2006) 1-2. 3-5.
 • > Az arctalan közösségtől az egyéniesített társadalom- és kultúrakutatásig. Ismertetés: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek I-II. Scientia Kiadó. Kolozsvár, 2005.) Korunk III. folyam XVIII. 7. 103-107.
 • > Könyvészet, Bibliographie, bibliografie. In: Ambrus Attila (szerk.): In memoriam dr. Binder Pál. Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület — Brassói Lapok. Brassó, 2005. 55-58.
 • > The Csángó Museum in Zabola. Hungarian Heritage Volume 6. European Folklore Institute. Budapest, 2005. 94-96.
 • > Az utolsó transzilvanista. In: Ambrus Attila (szerk.): In memoriam dr. Binder Pál. Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület — Brassói Lapok. Brassó, 13-16.
 • > Csángó múzeum Zabolán. Magyar Múzeumok X. (2004) 1. 38.
 • > Mióta protestáns a zabolai vártemplom? Háromszék XIV. (2003). 4042. 2003. december 17.
 • > Szőcs Lajos laudációja az EMKE Bányai János dijának átadása alkalmával. Művelődés LV. (2002). 1. 14-15.
 • > The Kriza János Ethnographical Society. Hungarian Heritage Volume 3. Bp., 2002. 77-79.
 • > Búcsú Demény István Páltól (1949-2000). Ethnographia 112. (2001). 1-2. 248-250.
 • > Az olvasóhoz. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Vámszer Géza: Csík vármegye településtörténete. Pallas-Akadémia. Csíkszereda 2000. 5-6.
 • > Búcsú Demény István Páltól (1949-2000). Erdélyi Múzeum LXII. (2000) 1-2. 104-106.
 • > Fél évszázados kutatómunka. A Hét XXXI. (2000). 2000. január 27. 6.
 • > 25 éves a Csernátoni Múzeum. In Pozsony Ferenc (szerk.): Tájházak fejlesztésének lehetőségei Erdélyben. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1999/3-4. 37-39.
 • > Az olvasóhoz. In Tájházak fejlesztésének lehetőségei Erdélyben. Szerk. Pozsony Ferenc. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1999/3-4. 3.
 • > Változó ünnep és közösség. Szempont. A Krónika hétvégi melléklete. I. 48. (1999. december 24.). 15.
 • > A Bányai-díjas Sípos László laudációja. Művelődés LI. (1998). 1. 14.
 • > Az olvasóhoz. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. Kolozsvár 1998. 5-6.
 • > Carnavalul popular din Ardeal. Info-Art (Centrul Creatiei Populare Cluj) nr. 9. 6-9. (1998. ianuarie-februarie)
 • > Kriza János Néprajzi Társaság Kolozsvár. folkMAGazin (Budapest) V. (1998).1. 23.
 • > Bevezető. Tájházak, vidéki múzeumgyűjtemények fejlesztésének lehetőségei című (Zabola 1997. szeptember 12-14.) konferencia anyaga. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője VII. (1997). 1-2. 4-6.
 • > Dr. Kós Károly (1919-1996). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője VII. (1997). 3-4. 30-31.
 • > Molnár István (1910-1997). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője VII. (1997) 3-4. 38-40.
 • > Nagy Jenő (1916-1996). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője VII. (1997). 3-4. 35-38.
 • > Protestáns közösségek néprajzi vizsgálata. In: Buzogány Dezső (szerk.): Táborvezetők Könyve. Tanácsok keresztyén táborzásra. Kolozsvár 1997. 75-77.
 • > Vallási néprajz. In: Buzogány Dezső (szerk.): Táborvezetők Könyve. Tanácsok keresztyén táborzásra. Kolozsvár 1997. 78-84.
 • > Gunda Béla (1911-1994). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1996. 3-4. 47-48.
 • > Kós Károly (Sztána 1919. augusztus 31.- Kolozsvár 1996. február 29.) Néprajzi Hírek XXV. (1996). 1-4. 66-67.
 • > Kunt Ernő (1948-1994). Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1996. 3-4. 46.
 • > Binder Pál (1935-1995). Néprajzi Hírek XXIV. (1995). 1-4. 82-83.
 • > Erkölcsi értékrend. Kérdőív. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. 1993. 2. 27-29.
 • > Gyimesfelsőloki betlehemezés. Művelődés XLII. 1993. 12. 28-31.
 • > Húsvéti szentsírállítás. Kérdőív. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. 1993. 2. 29-30.
 • > Ismertetés: Hopp Lajos - Küllős Imola - Voigt Vilmos: A megváltozott hagyomány. Budapest 1988. Anuarul Arhivei de Folclor XII-XIV. 1991-1993. Cluj-Napoca, 1993. 557-559.
 • > Ismertetés: Studii şi comunicări. Etnologie. Tom VII. Sibiu. 1993. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. 1993. 2. 44.
 • > Köszöntjük Jagamas Jánost. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1993. 1. 37.
 • > Múlt időben Gazdáné Olosz Elláról. Az Ige IV. 1. 1993. 14.
 • > Német nyelvű kiadványok az erdélyi szász népi kultúráról. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1993. 1. 41-42.
 • > Népek táncai. Szabadság V. 1993. 129.
 • > Néptánckutatók vándorgyűlése Sepsiszentgyörgyön. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. 1993. 2. 16-17.
 • > Tavaszi népszokások. Kérdőív és útmutató. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője III. 1993. 2. 30-31.
 • > Ahol hiányzik a kezdeményezés és a kompetencia. Romániai Magyar Szó 1992. 856-857. 7.
 • > Betlehemezés a bánsági Igazfalván. Művelődés XLI. 1992. 12. 34-36.
 • > Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsempéi II. Művelődés XLI. 1992. 4. 14-15.
 • > Megyénkben a Válaszút együttes. Szabadság IV.1992.93.
 • > A falusi társadalmak jelenkutatásának újabb lehetőségei. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője Kolozsvár, 1991. 2. 9-10.
 • > A Kriza János Néprajzi Társaság. Honismeret XIX. 1991. 1. 85-86.
 • > Az azonosság felmutatása. Művelődés XL. 1991. 11-12. 14.
 • > Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsempéi I. Művelődés XL. 1991. 10. 22-23.
 • > Felavatták Kriza János szobrát Nagyajtán. Művelődés XL. 1991. 7-8. 5.
 • > Horváth Istvánra, a néprajzosra emlékezve. Művelődés XL. 1991. 9. 2.
 • > Ismertetés: Keszeg Vilmos: A folklór határán. Bucureşti 1991. Anuarul Arhivei de folclor XII-XIV. 1991-1993. Cluj-Napoca, 1993. 564-565.
 • > A húsvéti ünnepkör néprajzi vonatkozásai. Székely Újság II. 1990. 17.
 • > Behívó. Székely Újság II. 1990. 8.
 • > Gondolatok Kodály Zoltán portréja mellé. Székely Újság II. 1990. 4.
 • > Karácsonyi népénekek. Művelődés XXXIX. 1990. 11-12. 29-30.
 • > Kézdialmási betlehemezés. Finta Géza 1931-es kéziratos füzetéből. Művelődés XXXIX. 1990. 11-12. 31-33.
 • > Megállt Krisztus a Szeret partján. Művelődés XXXIX. 1990. 11-12. 28.
 • > Pünkösd néprajzi vonatkozásai. Az Ige. Gyűlekezeti lap. Kovászna 1990. 3. 8-9.
 • > Karácsonyi székely regösének Homoródremetéről. Székely Újság I. 1989. 2.
 • > Ism. Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Bukarest 1984. Utunk XXXIX. 1984. 43. 1878.
 • > Pozsony Ferenc háromszéki gyűjtéséből. Bölcsőringató. Az Igaz Szó Évkönyve. Marosvásárhely, 1984. 144-146.
 • > Fordulj, kicsi, tanuld meg! - avagy az áthagyományozódás útjai. Falvak Dolgozó Népe II. Sorozat XXXVII. 1981. 1760. sz. 5.
 • > Így tudom, így mondom. Falvak Dolgozó Népe II. Sorozat XXXVII. 1981. 1780. 4.
 • > Legyen modell a fiataloknak. Népismereti Dolgozatok. A Hét XII. 1981. 1. 10.
 • > Prezentul baladelor populare maghiare in judetul Covasna. Buletinul Ştiinţific al Societăţii Studenţeşti de Etnografie şi Folclor. Vol. II. Baia-Mare 1981. 97-100.
 • > Ráduly János tevékenységének újszerűsége. Falvak Dolgozó Népe II. Sorozat. XXXVII.1981. 1770. 5.
 • > Népmese és esztétikum. Ism. Nagy Olga: A táltos és törvénye. Bukarest 1978. Napoca Universitara VI. 1979. nr. 1. p. 5.

Szerkesztői tevékenység

 • > Hantz Péter, Pozsony Ferenc, Füreder Blázs, Hantz Péter (szerk.): Kürtőskalács: A világ minden táján ismert székely-magyar sütemény. Sepsiszentgyörgy, Háromszék Vármegye Kiadó, 2014. p. 56. ISBN: 978-606-8235-43-1
 • > Vilmos Keszeg, Laurent Sebastien Fournier, Zsombor Tóth, Narcisa Alexandra Stiuca, Ferenc Pozsony, Guillaume Etiene, Elisabeth Euvrard, Anais Vaillant, Fabien Bellat, Albert Zsolt Jakab, Melinda Blos-Jáni, Lehel Peti, Melinda Csergő, Réka Nagy, Árpád Töhötöm Szabó, Erika Tekei, Tekla Tötszegi, Judit Balatonyi, András Vajda, Vilmos Keszeg (szerk.): A qoui appartient la tradition? / Who owns the tradition?: Actes du colloque / The Acts of the Symposium A qui appartient la tradition? A quoi sert-elle? La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur / Who owns the tradition? What is its purpose? Tradition between culture, user and contractor. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2012. 12. 05. – 2012. 12. 08. Kolozsvár,  Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014. ISBN: 978-606-8178-69-1
 • > Pozsony Ferenc, Gazda József, Szabó Etelka (szerk.): A moldvai csángó falvak szakrális térszerkezete. Konferencia helye, ideje: Kovászna, Románia, 2012. 04. 12. – 2012. 04. 14. Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor Egyesület, 2013. 8 p.
 • > Jakab Albert Zsolt, Pozsony Ferenc (szerk.): Páva: Tanulmányok egy orbaiszéki faluról. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2011. 344 p. (A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kiadványai II.) ISBN: 978-973-8439-60-3
 • > Czégényi Dóra, Keszeg Vilmos, Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 18: Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2010. ISBN: 9789738439511
 • > Edited by Sándor Ilyés — Lehel Peti — Ferenc Pozsony. Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Kriza János Ethnographical Society. Cluj-Napoca 2008. p. 354. ISBN 978-973-8439-36-8
 • > Ilyés Sándor — Peti Lehel — Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális csángó életvilágok. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 2008. p. 444. ISBN 978-973-8439-35-1
 • > Népi mesterségek Háromszéken. A BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékén tanuló, Pozsony Ferenc által irányított egyetemisták és doktorandusok terepkutatásaiból, dolgozataiból. Kovászna Megyei Művelődési Központ — Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület, Sepsiszentgyörgy 2008. p. 163. ISBN 978-973-0-06205-2
 • > Ilyés Sándor — Pozsony Ferenc (szerk.): Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2007. p. 258. ISBN 978-973-8439-32-0
 • > Kinda István — Pozsony Ferenc (szerk.): Orbaiszék változó társadalma és kultúrája. Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai 1. Kriza János Néprajzi Társaság — Pro Museum Egyesület — Kovászna Megyei Kulturális Központ. Sepsiszentgyörgy, 2007. p. 364. ISBN 978-973-8439-34-4
 • > A moldvai csángók bibliográfiája. Összeállította: Ilyés Sándor. Szerk.: Ilyés Sándor — Pozsony Ferenc — Tánczos Vilmos. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2006. p. 376. ISBN 10 973 8439-26-4
 • > Kinda István — Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. p. 356. ISBN 973-8439-17-5
 • > Pozsony Ferenc — Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2004. p. 248. ISBN 973-8439-15-9
 • > Háromszék néprajzi és honismereti bibliográfiája (1844-2002). Anyagát gyűjtötte és rendszerezte Jakab Albert Zsolt. Szerkesztette és az előszót írta Pozsony Ferenc. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője XIII.1-2. p. 188.
 • > Keszeg Vilmos — Pozsony Ferenc (szerk.): Kalotaszeg bibliográfiája. Hála József, Váczy Leona, Murádin László, Péntek János, Vasas Samu, Fülemile Ágnes bibliográfiáját kiegészítette és szerkesztette Erzsei Judit. Kriza Könyvek 9. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2001. p. 80. ISBN 973 8503 5 0
 • > Pozsony Ferenc (szerk.): Nagy István: Hopp Istók, jó estét.... Szatmári betlehemesek. Kriza Könyvek 2. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2001. p. 146. ISBN 973-85303-0-X
 • > Pozsony Ferenc (szerk.): Vámszer Géza: Helytörténeti adatok a hajdani Csík vármegye (Csík, Gyergyó és Kászon) településtörténetéhez. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2000. p. 192. ISBN 973 9287 72 7
 • > Pozsony Ferenc — Anghel Remus Gabriel (red.): Modele de convieţuire în Ardeal. Zabala. Colectia Kriza 2. Asociaţia Etnografică Kriza János. Cluj, 1999. p. 168. ISBN 973 97827 3 6
 • > Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. A Magyarságkutatás Könyvtára XXIII. Teleki László Alapítvány. Budapest 1999. p. 297. ISBN 963 03 8118 4
 • > Pozsony Ferenc (szerk.): Népzenei tanulmányok. A Torockón 1997. október 25-én szervezett népzenei találkozó előadásai. Kriza Könyvek 3. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1999. p. 179. ISBN 973 97827 5 2
 • > Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1998. p. 288. ISBN 973-97827-1-X
 • > Pozsony Ferenc (szerk.): Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár 1997. p. 343. ISBN 973-97827-1-X
 • > Barabás László — Pozsony Ferenc — Zakariás Erzsébet (szerk.): Erdélyi és partiumi farsangok. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Kolozsvár 1996. p. 280.